Radost

Adresa:

Ljubijska 79a, Zagreb, Hrvatska

Telefon:+38512851437
Fax:+38512988573
Vrsta:

gradski vrtić

Vrtić i jaslice Centralni
Broj objekata:4

Program:

Redoviti 10-satni program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi. - Program kontinuirane emocionalne i senzorne stimulacije djeteta od prenatalne dobi do treće godine život - Program poticanja rane komunikacije djece rane dobi u predgovornoj fazi razvoja - Kraći program engleskog jezika - Kraći športski programi - Drugi programi u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

Ocijeni vrtić

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2.6 od 5 zvjezdica (5 ocjena)

Lajk & G+

Komentari

© 2021 DP | Plehatron