Impressum

Na Gugalagi aktivno radi nekoliko ljudi, a oni najvažniji nalaze se na ovom popisu.

 

Kompjuter

Programiranje i razvoj

Davor Plehati

 

Olovka

Dizajn

Dario Plehati

Ekipa koja testira

Testiranje

Martina M. Plehati

Tihana Plehati

Ivana Tichy

Ana Klarin Plehati

Silvio Plehati

Gugalagać

Vrijedni spomena

Franka Plehati

© 2018 DP | Pogoni Plehatron