Prijelaz u drugi vrtić

PRIJELAZ DJETETA U DRUGI GRADSKI DJEČJI VRTIĆ

Roditelj/skrbnik djeteta koji ima upisano dijete u dječjem vrtiću Grada Zagreba, a lokacija dječjeg vrtića mu ne odgovara po mjestu stanovanja, ima mogućnost prijelaza djeteta u drugi gradski dječji vrtić blizu mjestu stanovanja.
Na web stranicama Grada Zagreba i oglasnim pločama dječjih vrtića svake se pedagoške godine objavljuje obavijest o mogućnosti prijelaza djece u drugi gradski dječji vrtić za određenu pedagošku godinu. Nakon objave obavijesti zainteresirani roditelji/skrbnici moraju u vrtiću koji dijete pohađa predati pisanu Zamolbu o potrebi prijelaza djeteta u drugi gradski dječji vrtić.
Obavijest o mogućnosti prijelaza djeteta u drugi gradski vrtić u pravilu se objavljuje tijekom mjeseca ožujka i travnja.
Prednost za prijelaz ostvaruju roditelji/skrbnici čije se mjesto stanovanja nalazi izvan gradske četvrti u kojoj djeluje vrtić koji pohađa dijete.

Zamolbe roditelja/skrbnika rješava Komisija za upis djece i to u skladu s Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga i kriterijima za prednost pri upisudjeteta. Na taj način prednost za prijelaz ostvaruju:

 • djeca roditelja invalida Domovinskog rata,
 • djeca oba zaposlena roditelja, 
 • djeca koja žive samo s jednim zaposlenim roditeljem, 
 • djeca samohranog zaposlenog roditelja, 
 • djeca u udomiteljskoj obitelji, 
 • djeca bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 
 • djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece,
 • djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, 
 • djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, 
 • djeca koja imaju teškoće u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe
 • djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

Nakon razmatranja Zamolbe za prijelaz od strane Komisije za upis djece, dječji vrtići izvješćuju roditelje/skrbnike o rezultatima Programa prijelaza djece u gradskim dječjim vrtićima.
Dijete kojem je odobren prijelaz automatski se ispisuje iz starog vrtića s 31. kolovozom tekuće godine, te se u novi vrtić upisuje s 1. rujnom tekuće godine.

Izvor: Grad Zagreb

 

Autor: Tihana Plehati, dipl. soc. radnik

© 2023 DP | Plehatron