Šalabahter za roditelje

Šalabahter za roditelje iliti Sve što treba znati o upisu djeteta u vrtić  - ukratko i na jednom mjestu!

 • Zahtjevi za upis djece u gradske dječje vrtiće podnose se tijekom svibnja svake godine, a djeca se upisuju 1. rujna kad počinje nova pedagoška godina
 • zahtjev se podnosi samo jednom vrtiću uz naznaku još dva vrtića kao slijedeće opcije
 • rok za podnošenje zahtjeva uglavnom iznosi 2 tjedna od dana objave Obavijesti o upisu djece u vrtić
 • obavijest o upisu djece u vrtić ističe se na svim objektima dječjih vrtića i na službenim stranicama Grada Zagreba
 • rezultati upisa djece u vrtić objavljuju se u mjesecu lipnju
 • pravo na upis imaju sva djeca koja do 31.08. tekuće godine napune godinu dana
 • samo 2 vrtića u Gradu Zagrebu upisuju djecu mlađu od 1 godine i to DV Medveščak i DV Duga
 • šest dječjih vrtića ima verificirane posebne programe za djecu s teškoćama razvoju  i to DV Vladimira Nazora, DV Duga, DV Potočnica, DV Utrina, DV Vrbik i DV Bajka
 • vrtićke programe provodi 60 dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb, a koji djeluju na 222 lokacije te 68 privatnih i vjerskih dječjih vrtića, kao i pojedine posebne ustanove za djecu s teškoćama u razvoju, druge ustanove i udruge kojima se iz gradskog proračuna osiguravaju sredstva za sufinanciranje određenih programa predškolskog odgoja.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz Zahtjev za upis u vrtić:

 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili privola roditelja da vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih
 • potvrda MUP-a o prebivalištu djeteta
 • preslika osobne iskaznice oba roditelja
 • dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu 
 • potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta za upis u dječji vrtić

Programi koji se provode u vrtićima:

 • redoviti program – 10-satni programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece
 • predškolski program –organiziraju se za svu zainteresiranu djecu koja ne pohađaju redoviti program, a nalaze se u godini prije polaska u školu
 • posebni i kraći programi - aktivnosti koje se odvijaju za vrijeme 10-satnog redovitog programa prema iskazanim interesima (športski, plesni, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički, ekološki, vjerski i drugi program)
 • drugi razvojno orijentirani i socijalizacijski programi

Izvor: zagreb.hr

Autor: Tihana Plehati, dipl. soc. radnik

© 2023 DP | Plehatron